Arama

Duyurular

Tüm Duyurular

 

 

 

Fethin 566. Yılı kutlu olsun !

" İstanbul ile Boğaz'ı dahi ayrılmaz bir bütün olark gören biz, nasıl olur da, kudretine dağlar dayanmayan Mehemmed Bin Murad Han gibi fethettiği şehirden ve bu şehri, ona yeni bir ruh, yeni bir terkip, yeni bir îman getiren fâtihinden ayırabiliriz? O Fâtih ki, zaman içinde ve târih sahnesinde isimleri ebedîleşmiş ululardan, insanlık âleminin ölmezlerindendir." Samiha AYVERDİ - Boğaziçinde Tarih ( Kubbealtı Yayınları) 

 

Yahya Kemal Müzesi 

Hafta içi her gün saat 10.00 - 16.00 arasında ziyaret edilebilir. Grup ziyaretleri için 0212 517 41 68 numaralı telefondan randevu alınması gerekmektedir. 

HADİS ve SİYER 

Cemiyetimiz bünyesinde bulunan Dârülhadis Dershânesi’nde Prof. Dr. Mustafa FAYDA tarafından iki haftada bir yapılan Hadis ve Siyer sohbet toplantıları 2018 - 2019 dönemi 21 Nisan 2019 Pazar günü itibariyle sona ermiştir.

 

Yeni Kitabımız :  

RUBÂÎLER ve Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş

Klasik Şark edebiyatının vasıflarından biri de büyük manzûmeler hâlinde söylenecek bir şiiri, çok kere, bir beyitte hattâ bir mısrâda söylemenin sırlarına ermektir. Böyle bir anlayışla söylenen şiir çeşitlerinden biri de rubâîdir.

Rubâî, daha çok, bir tefekkür şiiridir. Büyük bir tefekkür konusunu, böyle bir tefekkür heyecânını, dört mısrâlık küçük bir söz kalıbı içinde ustalıkla terennüm edebilmek de rubâîde muvaffak olmaktır.

OSMANLI MİMÂRÎSİ –  B (2.Cilt)  - OSMANLI MİMÂRÎSİ – B (3.Cilt)

İstanbul Fetih Cemiyeti, Osmanlı mimârîsinin başlangıcından Fatih Sultan Mehmet Devri sonuna kadarki dönemi içeren merhum Ekrem Hakkı Ayverdi' nin

dört ciltlik büyük mimâri çalışması ile Dr.İ.Aydın Yüksel'in kaleme aldığı bunun beşinci cildi olan II.Bayezid-Yavuz Sultan Selim Devirlerini yeni bir düzen içinde

birleştirerek tekrar yayımlıyor...

Muhafazakarların Dünyasında BİR ŞEHRİ DÜŞÜNMEK 

“  Bugün bir şehri korumak sadece tarihi yapıları korumak olarak anlaşılıyor. Oysa daha fazlasına kafa yormamız gerekiyor.  "

Prof. Dr. H. Aliyar Demirci, bu kitapta bir dönemin hassasiyet sahibi kalemlerinin bir şehri nasıl düşündüklerini anlatıyor.

                                                                        * 

İFC Kütüphanesi

İstanbul Fetih Cemiyeti olarak bünyemizde bulunan 3485 kitap ve 60 çeşit süreli yayın ihtiva eden kütüphanemizi araştırmacı ve akademisyenlerin faydalanması amacıyla hizmete açıyoruz. Kullanım şartları, kütüphanede bulunan kitaplar ve süreli yayınların listesine anasayfada yer alan Kütüphanemiz bölümünden ulaşabilirsiniz. 

Cemiyete Hizmet Edenler

YAYINLARIMIZ

İstanbul Fetih Cemiyetinin Resmi İnternet Sitesi
İstanbul Fetih Cemiyeti, Bakanlar Kurulunun 3/11614 sayılı kararnamesi ile "Kamu yararına çalışan dernek" olarak kabul edilmiştir.