Arama

Duyurular

Tüm Duyurular

İstanbul Fetih Cemiyeti Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı

İSTANBUL FETİH CEMİYETİ DERNEĞİ

Genel Kurul Duyurusu

 

Derneğimiz olağan Genel Kurul Toplantısı nisaplı 26.03.2021 Cuma günü saat 11.00‘de Beyazıt, Yeniçeriler Caddesi 43 numaradaki Cemiyet merkezinde yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı nisapsız 02.04.2021 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

            Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur. 

            İstanbul Fetih Cemiyeti

               Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

  1. Açılış ve yoklama, saygı duruşu
  2. Divan Heyeti seçimi
  3. İdare Heyeti, murakabe, bütçe ve tahmini bütçe raporlarının okunması
  4. İdare Heyeti ve denetçilerin (murakıpların) ayrı ayrı ibrası
  5. Bütçenin tasdiki
  6. İdare Heyeti ve Murakabe Heyeti seçimi
  7. Dilek ve temenniler
İstanbul Fetih Cemiyetinin Resmi İnternet Sitesi
İstanbul Fetih Cemiyeti, Bakanlar Kurulunun 3/11614 sayılı kararnamesi ile "Kamu yararına çalışan dernek" olarak kabul edilmiştir.