Arama

Duyurular

Tüm Duyurular

Ekrem Hakkı Ayverdi

Ekrem Hakkı Ayverdi, 22 Aralık 1899’da İstanbul’da doğmuştur. Babası piyade kaymakamı İsmail Hakkı Bey, annesi Fatma Meliha Hanım’dır. Kardeşi Sâmiha Ayverdi, babasına atfen, dedesinin Ramazanoğullarına kadar, annesinin atalarının da Kanunî Sultan Süleyman’ın Budin seferinde şehit olmuş ve orada defnedilmiş Gül Baba’ya kadar uzandığını nakleder.
 
1907’de tahsil hayatına başlayan Ekrem Hakkı Ayverdi 1920’de Mühendis Mektebi’nden (İstanbul Teknik Üniversitesi) mezun olmuştur. İstanbul Belediyesi’nde bir buçuk yıl kadar çalıştıktan sonra serbest meslek hayatına atılmış, 1950 yılına kadar süren bu devrede çeşitli inşaatların taahüdünü almasının dışında, İstanbul ve Trakya’da birçok tarihî binanın restorasyonunu yapmıştır. Çocukluğunun geçtiği Şehzadebaşı’nın renkli muhiti, babasının selâmlık sohbetleri, imanlı ve vatansever aile ocağı, devrin çeşitli sanat ve ilim muhitleri, Ekrem Hakkı Ayverdi’ye kuru bir inşaat ve teknik adamı olarak kalmaktan ziyade, bir fikir ve sanat adamı hüviyetini kazandırmıştır. Eski mimarî eserleri ihyâ ederken bir yandan da çeşitli sanat eserlerini, güzel yazı ve tezhip, Kur’an-ı Kerim’ler, murakkalar, ciltler, nadîde kumaş ve çiniler, muhtelif cins evânî, cam eşya, yazı sanatına ait malzemeleri toplama ve muhafaza etme yolunu da tutmuştur.
 
Çok kesif ve verimli bir iş hayatına rağmen, 1950’lerde bütün bu müteahhitlik çalışmalarını bırakarak fikir ve yazı hayatına başlamıştır. Bu kararın sebebini soranlara, artık iş dünyasında söz ve doğruluğun, vefa ve dürüstlüğün kalmadığını ve bunun için bu hayatı terk ettiğini ifade etmiştir. Fakat bu tarihe kadar iş hayatında muvaffakiyeti ve dürüstlüğü ile tanınan Ekrem Hakkı Ayverdi, bundan sonra mimarî tarihi araştırıcısı olarak da yeri kolay kolay doldurulamayacak eserler vermiştir.
 
Bütün bu araştırma çalışmaları denilebilir ki hemen hemen ömrünün son senelerine kadar devam etmiştir. Çok sayıda tetkik seyahatleri, kaynak çalışmaları ve bütün bu elde edilen bilgilerin değerlendirilmeleri ve telifi aralıksız sürmüş; 1952, 1956 ve 1976 yıllarında Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan’daki Türk eserlerini tetkikin dışında 1950’den itibaren Anadolu’nun her tarafına da müteaddit seyahatler yapmıştır.
 
Avrupa'daki Osmanlı eserlerinin tetkikinden  önce " Başlangıcından Fatih Devri sonlarına kadar Osmanlı Mimari Eserleri"ni tetkik ve bu iki büyük korpüs İstanbul Fetih Cemiyetince yayınlanmıştır.
 
Ekrem Hakkı Ayverdi, 24 Nisan 1984 tarihinde İstanbul’da Fatih’teki evinde vefat etmiş ve Merkezefendi Kabristanı’nda, bağlandığı “Dost”un ayak ucuna defnedilmiştir.
 
Ekrem Hakkı Ayverdi, mühendisler Birliği ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu şeref üyesi, İstanbul Fetih Cemiyeti kurucu üyesi ve başkanı, Türk Tıp Tarihi Kurumu, Türk Ocağı ve Aydınlar Ocağı üyesi idi.
 
Bir ömür boyu biriktirdiği çeşitli sanat eserlerini, koleksiyonlarını ve bütün emlâkini 1978 senesinde kurduğu Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’na bağışlamıştır. Eşi İlhan Ayverdi hâlen bu vakfın başkanlığını yürütmektedir.
 
1979 yılında kendisine İstanbul Üniversitesi tarafından “Fahrî Edebiyat Doktoru” pâyesi; Aydınlar Ocağı tarafından da “Üstün Hizmet Armağanı” verilmiştir. 1981’de ise İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Tarihi Enstitüsü tarafından “Üstün Hizmet Beratı” tevdi edilmiştir.
 
1946’dan beri çeşitli dergi ve gazetelerde neşredilen ve sayısı 81’e ulaşan makalelerinin bir kısmı, diğer bütün eserlerini de basan İstanbul Fetih Cemiyeti tarafından kitap hâline getirilmiştir. Hakkında yazılmış birçok tanıtma ve etüd yazısı bulunan Ekrem Hakkı Ayverdi’nin makalelerinin dışında büyük ve küçük ebaddaki telif eserleri ise birkaçı müşterek imzalı olarak 16 tanedir.
 
1950 den itibaren cemiyetin önce ilmi komitesinde vazife alan Ekrem Hakkı Ayverdi 1955 den vefatı olan 1984 yılına kadar 29 sene cemiyet başkanlığı yapmıştır.
İstanbul Fetih Cemiyetinin Resmi İnternet Sitesi
İstanbul Fetih Cemiyeti, Bakanlar Kurulunun 3/11614 sayılı kararnamesi ile "Kamu yararına çalışan dernek" olarak kabul edilmiştir.