Arama

Duyurular

Tüm Duyurular

İstanbul Fetih Cemiyeti Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı

Nisan 2016

Genel Kurul Toplantı İlanı

İstanbul Fetih Cemiyeti Derneği Başkanlığından

 

                Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 02.04.2016 Cumartesi tarihinde saat 14.00’de Yeniçeriler Caddesi, No: 43 Beyazıt adresindeki Cemiyet merkezinde yapılacaktır.

                Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 09.04.2016 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

                Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

 

                                                                                                          Dernek Başkanı

                                                                                                Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU

Gündem:

 

1        Açılış ve yoklama, saygı duruşu

2        Divan Heyeti seçimi

3        İdare Heyeti, murakabe, bütçe ve tahmini bütçe raporlarının okunması

4        İdare Heyeti ve denetçilerin (murakıpların) ayrı ayrı ibrası

5        Bütçenin tasdiki

6        Tüzük değişikliği

7        İdare Heyeti’ne gayr-ı menkul alım – satım yetkisi verilmesi

8        İdare Heyeti ve Murakabe Heyeti seçimi

9        Dilek ve temenniler

İstanbul Fetih Cemiyetinin Resmi İnternet Sitesi
İstanbul Fetih Cemiyeti, Bakanlar Kurulunun 3/11614 sayılı kararnamesi ile "Kamu yararına çalışan dernek" olarak kabul edilmiştir.