Arama

Duyurular

Tüm Duyurular

İstanbul Fetih Cemiyeti Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı

Nisan 2018

Genel Kurul Toplantı İlanı

İstanbul Fetih Cemiyeti Derneği Başkanlığından

 

                Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 21.04.2018 Cumartesi tarihinde saat 11.00’de Yeniçeriler Caddesi, No: 43 Beyazıt adresindeki Cemiyet merkezinde yapılacaktır.

                Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 28.04.2018 Cumartesi tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

                Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

 

                                                                                                                              Dernek Başkanı

                                                                                                                 Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU

Gündem:

  • Açılış ve yoklama, saygı duruşu
  • Divan Heyeti seçimi
  • İdare Heyeti, murakabe, bütçe ve tahmini bütçe raporlarının okunması
  • İdare Heyeti ve denetçilerin (murakıpların) ayrı ayrı ibrası
  • Bütçenin tasdiki
  • İdare Heyeti’ne gayr-ı menkul alım – satım yetkisi verilmesi
  • İdare Heyeti ve Murakabe Heyeti seçimi
  • Dilek ve temenniler
İstanbul Fetih Cemiyetinin Resmi İnternet Sitesi
İstanbul Fetih Cemiyeti, Bakanlar Kurulunun 3/11614 sayılı kararnamesi ile "Kamu yararına çalışan dernek" olarak kabul edilmiştir.