Arama

Duyurular

Tüm Duyurular

MÛSIKÎDE BİR SİLSİLE

CEMİL ALTINBİLEK

İlk yayın tarihi : 2021

Ebat : 21*29,70

Sayfa sayısı : 650

ISBN 978-975-7618-72-0

“Mûsıkî dünyasına arz ettiğimiz bu eser, Enderun’un meşhur mûsıkî hocası Lâtif Ağa’dan Mızıka-i Hümâyun İnce Saz Şef’i Kanuni Mehmet Bey’e, Hafız Ahmet Mükerrem Akıncı’dan Hoca Cahit Gözkan’a uzanan meşk silsilesi içinde tarafımıza intikal eden Kütük ve Defterlerin hülâsasıdır. Bu kitap, daha önce “Mûsıkîde Bir Silsile, Hoca Cahit Gözkan’ın Mûsıkî Mirası” adı ile Kubbealtı Neşriyatından yayınlanan iki cildin tamamlayıcısı, üçüncü bir cilt olduğu gibi aynı makam içinde ayrı ciltlere dağılmış olan klasik takımlardan önemli saydığımız klasik eserlerin bir araya getirilmesi ile kısmen elden geçirilmiş ve genişletilmiş bir müstakil baskı hüviyetini de taşımaktadır. “

Dr. İ. Aydın Yüksel'in takdim yazısı:

Meslek erbâbının mesleklerinin dışında bir başka meşgale iştigâl etmesi nâdiren olmasa da, her zaman ve her kişi için mümkün olmamaktadır.  Böylece, nice kıymetli eserlerin, böyle hizmet erbâbı tarafından  bu tarzda yetişenlerden çıkması, hem kendileri ve hem de milletleri için ne güzel bir tâlihtir.

Avukat Cemil Altınbilek Bey'in de o nâdir ve tâlihli insanlardan olduğu görülmektedir. Mesleğinin dışında Türk mûsıkîsi gibi bir ummâna çok genç yaşında dalmıştır.  Aşk  ve şevk, gayret ve sebatla üstâdı Câhit Gözkan Hoca'nın vefâtına kadar onun rahle-yi tedrisinden geçmiş olması,  kendisi için de ne güzel bir tâlih ve ne hoş bir kaderdir.

Cemil Altınbilek Bey'in mûsıkî sahasında yayınladığı  bu üçüncü eser olmaktadır. Kendisinin de önsözünde belirttiği gibi memleket irfânına ve hâfızasına tevdi edilmek üzere yapılan uzun ve yorucu bir çalışmanın mahsûlüdür.

İstanbul Fetih Cemiyeti'nin Mûsıkî Enstitüsü de kadîm mûsıkî üstadlarımızın eserlerinin tesbit ve yayınlanmasında bir rolü olmasını minnet ve şükranla karşılamaktadır. Tabii ki, asıl, adı geçen Lâtif Ağa, Kānûnî Mehmet Bey, Hâfız Ahmet Mükerrem Akıncı ve Hoca Câhit Gözkan'a uzanan ışıklı meşk silsilesinin mirâsını, kütük ve defterlerinin mûsıkî târihimize kazandırılmasında gayretlerinden ötürü Cemil Altınbilek Bey'i tebrik ederiz.

Böylece de büyük kültür âbidemizin mücevherlerinden birisi de yerine oturmaktadır, der isek,  herhalde mübâlâğa etmemiş oluruz.

İstanbul Fetih Cemiyeti ve Türk Mûsıkîsi Enstitüsü'nün kuruluşunun 70. yılında, aynı zamanda üyemiz olan Avukat Cemil Altınbilek Bey'in hazırladığı bu son derece kıymetli eseri takdim ile müftehir olduğumuzu ve kendisine tekrâren tebriklerimizi belirtmek isteriz.

İstanbul Fetih Cemiyetinin Resmi İnternet Sitesi
İstanbul Fetih Cemiyeti, Bakanlar Kurulunun 3/11614 sayılı kararnamesi ile "Kamu yararına çalışan dernek" olarak kabul edilmiştir.