Duyurular

İstanbul Fetih Cemiyeti Derneiği Olağan Genel Kurul Toplantısı

08 Nisan 2023

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı

İstanbul Fetih Cemiyeti Derneği Başkanlığından

 

               Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 08.04.2023 Cumartesi tarihinde saat 14.00’te Mimar Hayrettin Mah. Yeniçeriler Caddesi, No: 43 Beyazıt adresindeki Cemiyet merkezinde yapılacaktır.

               Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 15.04.2023 Cumartesi tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

               Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

                                                                                                           Dernek Başkanı

                                                                                                 Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU

Gündem:

  • Açılış ve yoklama, saygı duruşu
  • Divan Heyeti seçimi
  • İdare Heyeti, murakabe, bütçe ve tahmini bütçe raporlarının okunması
  • İdare Heyeti ve denetçilerin (murakıpların) ayrı ayrı ibrası
  • Bütçenin tasdiki
  • İdare Heyeti’ne gayr-ı menkul alım – satım yetkisi verilmesi
  • İdare Heyeti ve Murakabe Heyeti seçimi
  • Dilek ve temenniler