Enstitüler

Tarihi Okçuluk Enstitüsü

2010’ da  İstanbul Fetih Cemiyeti'ne bağlı bir "Tarihi  Okçuluk Enstitüsü"  kurulmuştur. Esas gayesi, kaybolmakta olan bu harp sanatımızın  ok-yay ve ona bağlı malzemelerin yazılı kaynaklarda araştırılması ve yayınlanması  ve yapılabilirse ihyâsıdır.  Bunun için de ilk olarak Sultan II.Mahmud'un emriyle Mustafa Kâni Bey'e yazdırılan "Telhîs-i Resâilât-ı Rumât" ın 2010’da basılması gerçekleştirilmiştir.