Enstitüler

Yahya Kemal Enstitüsü ve Müzesi

20. yüzyıl Türk Edebiyatının en büyük şairlerinden ve modern Türk şiirinin kurucu şahsiyetlerinden olan Yahya Kemal, 74 yıl gibi, nispeten uzun bir ömür sürmesine rağmen dil, edebiyat ve estetik meselelerindeki titizliği dolayısıyla sağlığında kitap yayımlamamıştı. Sohbetleri, konferansları, özellikle şiir ve yazıları ile Paris’ten İstanbul’a dönüş yılı olan 1912’den itibaren Türk edebiyat ve sanat kamuoyunda kısa zamanda haklı bir şöhret kazanan, mısraları dilden dile gezen Yahya Kemal’in 1 Kasım 1958 sabahı gerçekleşen vefatı üzerine, dostu ve hayranı Nihad Sami Banarlı, büyük bir vefa ve feragat eseri olarak, vârisleri ile anlaşmış, Şair’in terekesini zapt u rapt altına almıştı. Banarlı, 1950’de, fethin 500 yıldönümünü coşkulu ve zengin biçimde kutlamak üzere kurulan İstanbul Fetih Cemiyeti’nin üyesi bulunan Yahya Kemal için bu cemiyet bünyesinde Yahya Kemal Enstitüsü’nü kurmuş, uzun yıllar boyunca bu kurumun yöneticiliğini üstlenmiştir. Enstitü, Yahya Kemal’in çeşitli aralıklarla yaklaşık 19 yıl kaldığı Park Otel’de muhafaza edilen el yazılarını, eşyalarını, kitaplarını bünyesinde muhafaza etmiş, zamanla çeşitli destek ve bağışlarla zenginleşmiş, bu sayede Türkiye’de bir şair için kurulmuş en nitelikli sivil müze olan Yahya Kemal Müzesi vücut bulmuştur.       

               Enstitü, ilk yıllarında, Yahya Kemal’in, başlığını ve muhteviyâtını bizzat belirlediği üç şiir kitabını (Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgârıyle, Rubaîler ve Hayyam Rubaîlerini Türkçe Söyleyiş), ardından da nesrin çeşitli formlarında kaleme aldığı metinleri belirli bir mantık ve kompozisyon dâhilinde neşretmiştir. Bugün Türk okuyucusunun irfanını, tefekkürünü ve estetik algısını beslemeye devam eden 12 ciltlik külliyat, Yahya Kemal’in, Enstitü arşivinde bulunan el yazısı müsveddeleri ve matbuatta yayımlanmış eserlerinin bir araya getirilmesiyle teşekkül etmiştir. Aradan geçen seneler boyunca Enstitü, arşivdeki muhtelif evraktan ve sempozyumlarda sunulan bildirilerden oluşan 5 adet Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası ile yine uzun müddet Enstitü müdürlüğü yapmış olan Prof. Dr. Kâzım Yetiş’in hazırladığı Yahya Kemal İçin Yazılanlar I-II başlıklı derlemeleri neşretmiş, Şair hakkında hazırlanmış bazı araştırma eserlerini de okurla buluşturmuştur.   

               Yahya Kemal Enstitüsü bugün de konferans, panel, söyleşi gibi faaliyetler yanında kitap neşirlerine devam etmektedir.  

               Yahya Kemal Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Samsakçı tarafından kaleme alınan, Yahya Kemal Enstitüsü ve Müzesi'nin kuruluşu ve tarihçesinin ayrıntılarıyla anlatıldığı makaleye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Etkinlikler

Dosyalar

Yahya Kemal Enstitüsü ve Müzesi