Enstitüler

Türk Mûsıkisi Enstitüsü

2009’ da Fetih Cemiyeti bünyesinde bir "Türk Musıkisi Enstitüsü" kurulmuştur.

Asıl gâyesi daha çok bu sahada eski ve yeni kaynakların yayınlanmasıdır. Bu yolda faaliyete geçerek çalışmalarına başlamıştır.